Tac 3D

TAC e TAC 3D

Tac e Tac 3D erogate in convenzione con il S.S.N. 

TAC e TAC 3D

dei reni

 

Codice ASL 87.71

TAC e TAC 3D

del bacino

 

Codice ASL 88.38.5

TAC e TAC 3D

del capo

 

Codice ASL 87.03

TAC e TAC 3D

del collo

 

Codice ASL 87.03.7

TAC e TAC 3D

del massiccio facciale

 

Codice ASL 87.03.2

TAC e TAC 3D

del rachide e dello s. vertebrale

Codice ASL 88.38.1

TAC e TAC 3D

dell’addome completo

 

Codice ASL 88.01.5

TAC e TAC 3D

dell’addome inferiore

 

Codice ASL 88.01.3

TAC e TAC 3D

dell’addome superiore

 

Codice ASL 88.01.1

TAC e TAC 3D

dell’arto inferiore

 

Codice ASL 88.38.6

TAC e TAC 3D

dell’arto superiore

 

Codice ASL 88.38.3

TAC e TAC 3D

dell’orecchio

 

Codice ASL 87.03.5

TAC e TAC 3D

delle arcate dentarie dentalscan

Codice ASL 87.03.4

TAC e TAC 3D

delle ghiandole
salivari

Codice ASL 87.03.9

TAC e TAC 3D

ricostruzione tridimensionale

Codice ASL 88.90.2

TAC e TAC 3D

del torace

 

Codice ASL 87.41

Tac e Tac 3D con mezzo di contrasto erogate in convenzione con il S.S.N.

TAC e TAC 3D

dei reni

 

Codice ASL 87.71.1

TAC e TAC 3D

del capo

 

Codice ASL 87.03.1

TAC e TAC 3D

del collo

 

Codice ASL 87.03.8

TAC e TAC 3D

del massiccio facciale

 

Codice ASL 87.03.3

TAC e TAC 3D

del rachide e dello speco vertebrale

Codice ASL 88.38.2

TAC e TAC 3D

del torace

 

Codice ASL 87.41.1

TAC e TAC 3D

dell’addome completo

 

Codice ASL 88.01.6

TAC e TAC 3D

dell’addome inferiore

 

Codice ASL 88.01.4

TAC e TAC 3D

dell’addome superiore

 

Codice ASL 88.01.2

TAC e TAC 3D

dell’arto inferiore

 

Codice ASL 88.38.7

TAC e TAC 3D

dell’arto superiore

 

Codice ASL 88.38.4

TAC e TAC 3D

dell’orecchio

 

Codice ASL 87.03.6

TAC e TAC 3D

ricostruzione tridimensionale

Codice ASL 88.90.2

Tac e Tac 3D erogate in regime privato

TAC e TAC 3D

dei reni

 

TAC e TAC 3D

del bacino

 

TAC e TAC 3D

del capo

 

TAC e TAC 3D

del collo

 

TAC e TAC 3D

del massiccio facciale

 

TAC e TAC 3D

del rachide e dello s. vertebrale

TAC e TAC 3D

dell’addome completo

 

TAC e TAC 3D

dell’addome inferiore

 

TAC e TAC 3D

dell’addome superiore

 

TAC e TAC 3D

dell’arto inferiore

 

TAC e TAC 3D

dell’arto superiore

 

TAC e TAC 3D

dell’orecchio

 

TAC e TAC 3D

delle arcate dentarie dentalscan

TAC e TAC 3D

delle ghiandole
salivari

TAC e TAC 3D

ricostruzione tridimensionale

TAC e TAC 3D

del torace

 

Tac e Tac 3D con mezzo di contrasto erogate in regime privato

TAC e TAC 3D

dei reni

 

TAC e TAC 3D

del capo

 

TAC e TAC 3D

del collo

 

TAC e TAC 3D

del massiccio facciale

 

TAC e TAC 3D

del rachide e dello speco vertebrale

TAC e TAC 3D

del torace

 

TAC e TAC 3D

dell’addome completo

 

TAC e TAC 3D

dell’addome inferiore

 

TAC e TAC 3D

dell’addome superiore

 

TAC e TAC 3D

dell’arto inferiore

 

TAC e TAC 3D

dell’arto superiore

 

TAC e TAC 3D

dell’orecchio

 

TAC e TAC 3D

ricostruzione tridimensionale

Condividi:

CEDIAN - Piazza Italia, 4 - 08100 NUORO - Tel 0784 34000 - Fax 0784 35087 - Mail: cedian@cedian.it - Social: Facebook - P.IVA: 02766310961